Serenity, Mezzotint
Serenity, Mezzotint

2010, 18" x 24"

Vitality, Mezzotint
Vitality, Mezzotint

2019, 6” x 4.25”

Fortitude, Mezzotint
Fortitude, Mezzotint

2019, 8” x 6”

Echinacea
Echinacea

2012, 6" x 9"

Dispersion, Mezzotint
Dispersion, Mezzotint

2009,  8" x 6"

Dispersion II, Mezzotint
Dispersion II, Mezzotint

2016, 8" x 11"

Be Still, Mezzotint
Be Still, Mezzotint

2015, 11" x 16"

Refuge (Stage 2), Mezzotint with hand coloring
Refuge (Stage 2), Mezzotint with hand coloring

2009/2019, 6" x 8"

Camellia, mezzotint
Camellia, mezzotint

2010, 9" x 12"

Sanctuary, mezzotint
Sanctuary, mezzotint

2007, 18" x 24"

Effects From the Past, mezzotint
Effects From the Past, mezzotint

2006, 9" x 12"

Thistle, mezzotint, etching, aquatint, spit-bite
Thistle, mezzotint, etching, aquatint, spit-bite

2014-15, 9" x 12"

Taking Root, mezzotint & spit-bite aquatint
Taking Root, mezzotint & spit-bite aquatint

2008, 5" x 7"

Illusionary Reflection, mezzotint, etching, aquatint, & spit-bite
Illusionary Reflection, mezzotint, etching, aquatint, & spit-bite

2007-08, 16" x 20"

Renewal, mezzotint, etching, aquatint, spit-bite
Renewal, mezzotint, etching, aquatint, spit-bite

2006, 6" x 8"

Solitude IX, mezzotint
Solitude IX, mezzotint

2011, 4.5" x 4.5"

Solitude VI, mezzotint
Solitude VI, mezzotint

2011, 4.5" x 4.5"

Solitude VIII, mezzotint
Solitude VIII, mezzotint

2011, 4.5" x 4.5"

Solitude III, mezzotint
Solitude III, mezzotint

2009, 4.5" x 4.5"

Solitude IV, Mezzotint
Solitude IV, Mezzotint

2009, 4.5” x 4.5”